VVS & Kyla 22

RBI.111Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

RA

Isolervara

Ange

  • brandtekniskt avskiljande klass
  • typ av...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rörskål:

    cylindriskt formad isolervara med eller utan beklädnad

Till toppen av sidan