VVS & Kyla 22

RBH.12Termisk isolering med nätmattor av mineralull på rökkanal eller avgaskanal

AMA

Isolervara

Nätmatta av mineralull med varmförzinkat... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Isolervara

Beakta vid flerlagsisolering högsta... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

Till toppen av sidan