VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie på behållare, apparat e d
Generation 
VVS & Kyla 22

RBE.222Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie på behållare, apparat e d

AMA

Isolervara

Nätmatta av mineralull med varmförzinkat... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Isolervara

Beakta

  • högsta tillåtna användningstemperatur vid...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

Till toppen av sidan