VVS & Kyla 22

RBE.21Termisk isolering med skivor av mineralull på behållare, apparat e d

AMA

Isolervara

Skiva av mineralull.

Montering

Genomgående Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Isolervara

Ange om skivor av mineralull ska ha... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

Till toppen av sidan