VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Termisk isolering med platsskummad cellplast på behållare, apparat e d
Generation 
VVS & Kyla 22

RBE.13Termisk isolering med platsskummad cellplast på behållare, apparat e d

AMA

Isolervara

Skum av cellplast av enkomponenttyp... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Isolervara

Ange krav på cellplastens densitet.

Montering

Ange

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • behållare:

    kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

  • ångbroms:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan