VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Termisk isolering med plattor av syntetiskt cellgummi på behållare, apparat e d
Generation 
VVS & Kyla 22

RBE.11Termisk isolering med plattor av syntetiskt cellgummi på behållare, apparat e d

AMA

Isolervara

Plattor av syntetiskt cellgummi.

Montering

Längd-... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Isolervara

Ange

  • typ av syntetiskt cellgummi
  • krav...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

Till toppen av sidan