VVS & Kyla 22
|
AMA RA
TERMISK ISOLERING AV FLÄNS, KOPPLING OCH VENTIL E D
Generation 
VVS & Kyla 22

RBCTERMISK ISOLERING AV FLÄNS, KOPPLING OCH VENTIL E D

RA

Isolering av fläns, koppling och ventil

I AMA finns... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

Till toppen av sidan