VVS & Kyla 22

RBC.3Termisk isolering med avtagbar och återanvändbar överisolering på fläns, koppling eller ventil

RA

Ange

  • om ventilbröstning och spindelhals ska isoleras
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • plåt:

    (1) endimensionellt bestämd formvara av homogent material, oftast metall, med viss styvhet (TNC 95) (2) beslag tillverkat av formvaran plåt, avsett att skydda underliggande yta från yttre påverkan (TNC 95)

Till toppen av sidan