VVS & Kyla 22
|
AMA RA
TERMISK ISOLERING AV RÖRLEDNING
Generation 
VVS & Kyla 22

RBBTERMISK ISOLERING AV RÖRLEDNING

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Isolervara och isolertjocklek för Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och rubrik... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fixering:

  (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

 • färg:

  målningsmaterial som består av en blandning av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment, och som är avsett att påföras på en yta och där efter torkning bilda ett fast skikt (TNC 95); jämför kulör

 • fästdon:

  don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdssammansättning (TNC 95); jämför färg

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan