VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Termisk isolering med rörskålar av styv cellplast på rörledning
Generation 
VVS & Kyla 22

RBB.14Termisk isolering med rörskålar av styv cellplast på rörledning

RA

Vid behov av ångbroms för diffusionstät isolering... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rörskål:

    cylindriskt formad isolervara med eller utan beklädnad

  • ångbroms:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan