VVS & Kyla 22

RBB.13Termisk isolering med platsskummad cellplast på rörledning

AMA

Isolervara

Skum av cellplast av enkomponenttyp... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Isolervara

Ange krav på cellplastens densitet.

Montering

Ange... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ångbroms:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan