VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Termisk isolering med slangar eller plattor av syntetiskt cellgummi på rörledning
Generation 
VVS & Kyla 22

RBB.11Termisk isolering med slangar eller plattor av syntetiskt cellgummi på rörledning

AMA

Isolervara

Slangar eller plattor av syntetiskt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Föreskriv detta utförande vid krav på ångbromsande isolering... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ångbroms:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan