VVS & Kyla 22
|
RA
Sammansatt termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass
Generation 
VVS & Kyla 22

RBA.21Sammansatt termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

RA

Isolervara

Ange

  • typ av isolervara och ytbeklädnad samt...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

Till toppen av sidan