VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Sammansatt termisk isolering på rörledning
Generation 
VVS & Kyla 22

RBA.1Sammansatt termisk isolering på rörledning

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Isolering av rörledning

Vid genombrott av... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Här anges isolerkonstruktion... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fixering:

  (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

 • fästdon:

  don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • ångbroms:

  materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan