VVS & Kyla 22
|
RA
Avluftsdon med ytterväggsgaller
Generation 
VVS & Kyla 22

QMF.1Avluftsdon med ytterväggsgaller

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange

  • luftflöde
  • tryckfall
  • mått
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • igensättning:

    arbete med att gjuta eller mura igen eller genom annan metod sätta igen efter ursparning eller håltagning sedan avsett arbete utförts i ursparningen eller håltagningen (TNC 95)

Till toppen av sidan