VVS & Kyla 22
|
AMA RA
TILLUFTSDON
Generation 
VVS & Kyla 22

QMCTILLUFTSDON

AMA

Uppgifter att redovisa

För låghastighetsdon ska följande... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kastlängd:

    (för luftstråle:) största avstånd mellan centrum av ett tilluftsdon och ett plan som tangerar en bestämd envelopp (isovel) till luftstrålen från donet och är vinkelrät mot avsedd inströmningsriktning Ofta används den envelopp (isovel) där lufthastigheten är 0,2 m/s (L0,2).

  • luftdon:

    don som utgör gräns mellan behandlat utrymme och kanalsystem och som vanligen är avsett att åstadkomma viss luftrörelse i vistelsezonen (TNC 95) Luftdon kan vara frånluftsdon, tilluftsdon eller överluftsdon.

  • totaltryckfall:

    minskning av totaltryck mellan två punkter i en kanal med strömmande gas

Till toppen av sidan