VVS & Kyla 22

QMB.1Uteluftsdon med ytterväggsgaller

RA

Ange

  • mått
  • lufthastighet över gallrets nettoarea
  • tryckfall
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • igensättning:

    arbete med att gjuta eller mura igen eller genom annan metod sätta igen efter ursparning eller håltagning sedan avsett arbete utförts i ursparningen eller håltagningen (TNC 95)

Till toppen av sidan