VVS & Kyla 22

QLG.3Rengöring av ventilationskanaler m m

AMA

Innan rengöring påbörjas ska injusteringslägen för spjäll,... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • syfte med rengöringen, till exempel att...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • spjäll:

    don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

Till toppen av sidan