VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Genomföringar för ventilationskanaler, med krav på avskiljande i brandteknisk klass
Generation 
VVS & Kyla 22

QLF.2Genomföringar för ventilationskanaler, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

AMA

Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel

Beakta att... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

Till toppen av sidan