VVS & Kyla 22
|
AMA RA AmaNytt
LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION
Generation 
VVS & Kyla 22

QLELUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Lucka i kanalsystem ska vara utförd... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Beakta att rensluckor bör utföras och... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • fläkt:

  don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

 • kanalsystem:

  (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95) Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

 • luftdon:

  don som utgör gräns mellan behandlat utrymme och kanalsystem och som vanligen är avsett att åstadkomma viss luftrörelse i vistelsezonen (TNC 95) Luftdon kan vara frånluftsdon, tilluftsdon eller överluftsdon.

 • luftkylare:

  värmeväxlare för minskning av lufts temperatur och i många fall även vatteninnehåll (TNC 95)

 • luftvärmare:

  värmeväxlare för ökning av lufts temperatur (TNC 95)

 • spjäll:

  don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

 • uteluft:

  obehandlad luft som tillförs ett luftbehandlingssystem eller ett rum från det fria (TNC 95), se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft

Till toppen av sidan