VVS & Kyla 22
|
RA
SAMLINGSLÅDOR OCH FÖRDELNINGSLÅDOR I VENTILATIONSKANAL
Generation 
VVS & Kyla 22

QLDSAMLINGSLÅDOR OCH FÖRDELNINGSLÅDOR I VENTILATIONSKANAL

RA

Begreppsbestämningar

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

Till toppen av sidan