VVS & Kyla 22

QLCVENTILATIONSKANALER AV ICKE-METALLISKT MATERIAL

RA

Kanaler av icke-metalliskt material, till exempel plast,... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

  • expansionselement:

    (i rörsystem:) anordning som tar upp längdförändring i rörledning

Till toppen av sidan