VVS & Kyla 22
|
RA
Kanaler av textilmaterial
Generation 
VVS & Kyla 22

QLC.2Kanaler av textilmaterial

RA

Ange

  • krav på textilmaterial
  • om textilmaterialet ska ha...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

Till toppen av sidan