VVS & Kyla 22
|
RA
Flexibla metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt
Generation 
VVS & Kyla 22

QLB.15Flexibla metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt

RA

Ange

  • material i kanal samt fogmetod
  • var anslutning får ske...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • luftdon:

    don som utgör gräns mellan behandlat utrymme och kanalsystem och som vanligen är avsett att åstadkomma viss luftrörelse i vistelsezonen (TNC 95) Luftdon kan vara frånluftsdon, tilluftsdon eller överluftsdon.

Till toppen av sidan