VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt
Generation 
VVS & Kyla 22

QLB.1Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt

AMA

Metallkanaler och kanaldetaljer med cirkulärt tvärsnitt ska ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om kanal ska vara utförd av annat material eller med ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • fixering:

    (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

  • luftdon:

    don som utgör gräns mellan behandlat utrymme och kanalsystem och som vanligen är avsett att åstadkomma viss luftrörelse i vistelsezonen (TNC 95) Luftdon kan vara frånluftsdon, tilluftsdon eller överluftsdon.

Till toppen av sidan