VVS & Kyla 22
|
AMA RA
LJUDDÄMPARE
Generation 
VVS & Kyla 22

QKLJUDDÄMPARE

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Hölje för ljuddämpare monterad i kanal ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange

 • mått
 • luftflöde
 • högsta ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • kanalsystem:

  (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95) Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

 • ljuddämpning:

  reducering av ljudenergins spridning med hjäip av ljudabsorption eller ljudreflektion (TNC 95); jämför ljudabsorption

 • oktavband:

  frekvensband mellan två frekvensvärden med frekvensförhållandet 2:1 (TNC 69)

 • totaltryckfall:

  minskning av totaltryck mellan två punkter i en kanal med strömmande gas

Till toppen av sidan