VVS & Kyla 22
|
AMA RA
FLÖDESMÄTDON
Generation 
VVS & Kyla 22

QJJFLÖDESMÄTDON

AMA

Flödesmätdon ska uppfylla krav för rekommenderad mätmetod... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • krav på högsta tillåtna metodosäkerhet (m2)
  • om...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

  • skyltning:

    text som har till syfte att varna, informera, förbjuda eller liknande; jämför märkning

Till toppen av sidan