VVS & Kyla 22
|
RA
KONSTANTTRYCKSDON
Generation 
VVS & Kyla 22

QJGKONSTANTTRYCKSDON

RA

Ange

  • om konstanttrycksdon ska vara försett med uttag...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandgaskontrollsystem:

    termisk och mekanisk brandgasventilation samt termisk och mekanisk differenstrycksättning av exempelvis utrymningsvägar, trapphus, räddningshissar och utrymningshissar. I standarder och annan litteratur förkommer begreppet rökkontrollsystem. I AMA och RA är brandgaskontroll och rökkontroll synonymer

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

Till toppen av sidan