VVS & Kyla 22

QJEKONSTANTFLÖDESDON

Begreppsbestämningar

  • brandgaskontrollsystem:

    termisk och mekanisk brandgasventilation samt termisk och mekanisk differenstrycksättning av exempelvis utrymningsvägar, trapphus, räddningshissar och utrymningshissar. I standarder och annan litteratur förkommer begreppet rökkontrollsystem. I AMA och RA är brandgaskontroll och rökkontroll synonymer

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

  • konstantflödesdon:

    don avsett att inom arbetsområdet hålla inställt luftflöde konstant

Till toppen av sidan