VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ställdonsstyrda tryckavlastningsspjäll
Generation 
VVS & Kyla 22

QJD.1Ställdonsstyrda tryckavlastningsspjäll

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spjäll ska vara utfört i lägst... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Under denna kod och rubrik anges spjäll som ska öppna... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • spjäll:

    don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

  • ställdon:

    don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan