VVS & Kyla 22
|
AMA RA
SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS
Generation 
VVS & Kyla 22

QJCSPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spjäll ska vara utfört i lägst ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • fläkt:

  don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

 • spjäll:

  don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan