VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Diverse spjäll för brandskydd
Generation 
VVS & Kyla 22

QJC.8Diverse spjäll för brandskydd

Begreppsbestämningar

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

  • spjäll:

    don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

  • styrning:

    (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

Till toppen av sidan