VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Brandgaskontrollspjäll
Generation 
VVS & Kyla 22

QJC.4Brandgaskontrollspjäll

RA

Ange om spjället ska styras automatiskt eller manuellt.

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

  • spjäll:

    don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

  • ställdon:

    don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan