VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Spjäll för kombinerat skydd mot brand och brandgas
Generation 
VVS & Kyla 22

QJC.2Spjäll för kombinerat skydd mot brand och brandgas

RA

Under denna kod och rubrik anges spjäll som används till ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brand/brandgasspjäll:

  spjäll i ventilationskanal som är avsett att hindra spridning av både brand och brandgas (TNC 95); jämför brandgasspjäll

 • brandgas:

  gasblandning som utvecklas vid brand, bestående av gasformiga förbränningsprodukter och varm luft (TNC 95); jämför rökgas

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • spjäll:

  don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan