VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Brandgasspjäll
Generation 
VVS & Kyla 22

QJC.1Brandgasspjäll

RA

Under denna kod och rubrik anges spjäll som ska stänga vid ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brandgasspjäll:

  spjäll i ventilationskanal som är avsett att hindra spridning av brandgas (TNC 95) Brandgasspjället är vid normal drift helt öppet; vid indikering av brandgas stängs spjället.

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • spjäll:

  don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan