VVS & Kyla 22
|
RA
Sorptionsavfuktare
Generation 
VVS & Kyla 22

QHC.1Sorptionsavfuktare

RA

Denna typ av avfuktare är lämplig vid ångkvot mindre än... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kanaltryckfall:

    tryckfall orsakat av friktions- och accelerationskrafter i kanalsystem. Tryckfall orsakat av apparat med tillhörande anslutningar, luftdon och ytterväggsgaller ingår inte. Kanaltryckfall anges som totaltryckfall.

  • styrutrustning:

    regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

Till toppen av sidan