VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Avdunstningsluftfuktare och evaporativa luftkylare
Generation 
VVS & Kyla 22

QHB.2Avdunstningsluftfuktare och evaporativa luftkylare

RA

Ange om avdunstningsluftfuktare är avsedd för fuktning... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • avdunstningsluftfuktare:

  luftfuktare som tillför vatten till luft genom avdunstning från våt apparatyta (TNC 69)

 • frånluft:

  luft som bortförs från ett rum (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft Luften kan föras ut till det fria som avluft eller återföras till tilluftsaggregat genom anordning för återluft; se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft.

 • styrning:

  (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

 • tappvatten:

  vatten som distribueras i rörledningssystem och som är åtkomligt via tappventil eller annan utloppsarmatur (TNC 95)

 • tilluft:

  luft som tillförs ett rum eller ett luftbehandlingssystem efter behandling (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft Tilluft kan vara uteluft, cirkulationsluft, återluft eller överluft; se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft.

Till toppen av sidan