VVS & Kyla 22

QHA.1Sorptiva luftkylare

RA

Sorptiva luftkylare installeras i luftbehandlingsaggregat... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • frånluft:

  luft som bortförs från ett rum (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft Luften kan föras ut till det fria som avluft eller återföras till tilluftsaggregat genom anordning för återluft; se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft.

 • luftfuktare:

  apparat för fuktning av luft (TNC 95)

 • luftkylare:

  värmeväxlare för minskning av lufts temperatur och i många fall även vatteninnehåll (TNC 95)

 • värmeväxlare:

  apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan