VVS & Kyla 22
|
AMA RA
LUFTRENARE
Generation 
VVS & Kyla 22

QGLUFTRENARE

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Luftrenare ska vara utförd så... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Här anges filter och renare för avskiljning av... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

  • sluttryckfall:

    (för luftfilter:) av tillverkare rekommenderat högsta tryckfall genom filter vid angivet luftflöde (TNC 69)

Till toppen av sidan