VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Luftkylare för köldmedium
Generation 
VVS & Kyla 22

QFC.22Luftkylare för köldmedium

RA

Ange

  • typ av köldmedium
  • förångningstemperatur vid...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • köldmedium:

    ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

  • luftkylare:

    värmeväxlare för minskning av lufts temperatur och i många fall även vatteninnehåll (TNC 95)

Till toppen av sidan