VVS & Kyla 22

QFC.2Luftkylare

AMA

Luftkylare ska vara försedd med kondensatuppsamlare som i... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • DN:

    även nominell storlek (om rör:) numerisk storleksbeteckning som är gemensam för alla komponenter i ett rörledningssystem, dock inte för komponenter betecknade med ytterdiameter eller gängstorlek (TNC 95) I de fall föreskrift är anknuten till storlek för DN och aktuell rörtyp inte omfattas av ovanstående begreppsförklaring avses med DN närmast motsvarande dimension som används för den aktuella rörtypen. Beteckningen DN hänför sig till nominell diameter, en benämning som dock bör undvikas, liksom den äldre benämningen anslutningsnummer.

  • luftkylare:

    värmeväxlare för minskning av lufts temperatur och i många fall även vatteninnehåll (TNC 95)

  • vattenlås:

    luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan