VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Luftvärmare el-luft
Generation 
VVS & Kyla 22

QFC.13Luftvärmare el-luft

AMA

Tillverkningsskyltar

Luftvärmare ska vara försedd med skylt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • luftflöde (qfläkt) och lägsta flöde
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

  • luftvärmare:

    värmeväxlare för ökning av lufts temperatur (TNC 95)

Till toppen av sidan