VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Vätskekopplade värmeåtervinnare
Generation 
VVS & Kyla 22

QFB.5Vätskekopplade värmeåtervinnare

AMA

För luftvärmare och luftkylare gäller föreskrifter under Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange

 • största tillåtna tryckfall...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • drifttryck:

  det tryck som normalt råder under drift (TNC 95)

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • luftkylare:

  värmeväxlare för minskning av lufts temperatur och i många fall även vatteninnehåll (TNC 95)

 • luftvärmare:

  värmeväxlare för ökning av lufts temperatur (TNC 95)

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • temperaturverkningsgrad:

  (för värmeåtervinnare:) kvot av uppnådd temperaturändring och teoretiskt maximal temperaturändring som regel beräknad på det behandlade, värmda eller kylda mediet

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan