VVS & Kyla 22

QFB.4Värmeåtervinnare med tvåfasmedium

RA

Ange

 • typ av fyllningsmedium
 • material i...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • backventil:

  ventil som tillåter flöde i endast en riktning (TNC 95); jämför vakuumventil, återsugningsskydd

 • spjäll:

  don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

 • vattenlås:

  luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

 • värmeåtervinnare:

  värmeväxlare eller kombination av värmeväxlare som möjliggör överföring av värme mellan en bortförd och en tillförd medieström på grund av skillnad i temperatur mellan de båda strömmarna (TNC 95) Överföringen kan ske direkt eller indirekt genom mellanmedium. Värmeåtervinnare kan vara statiska (rekuperativa värmeåtervinnare) eller roterande (regenerativa värmeåtervinnare). Värmeåtervinnare är i regel inbyggd i ett hölje med erforderliga kanalanslutningar.

Till toppen av sidan