VVS & Kyla 22

QFB.3Rörvärmeåtervinnare

RA

Ange om rörvärmeåtervinnare ska vara försedd med

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • backventil:

    ventil som tillåter flöde i endast en riktning (TNC 95); jämför vakuumventil, återsugningsskydd

  • spjäll:

    don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

  • vattenlås:

    luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan