VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Roterande värmeåtervinnare
Generation 
VVS & Kyla 22

QFB.1Roterande värmeåtervinnare

RA

Ange

 • tryckförhållande mellan tilluft efter rotor och
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • frånluft:

  luft som bortförs från ett rum (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft Luften kan föras ut till det fria som avluft eller återföras till tilluftsaggregat genom anordning för återluft; se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft.

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • renblåsningssektor:

  (för roterande värmeväxlare:) anordning för att säkerställa renblåsning av rotorn under drift

 • tilluft:

  luft som tillförs ett rum eller ett luftbehandlingssystem efter behandling (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft Tilluft kan vara uteluft, cirkulationsluft, återluft eller överluft; se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft.

 • värmeåtervinnare:

  värmeväxlare eller kombination av värmeväxlare som möjliggör överföring av värme mellan en bortförd och en tillförd medieström på grund av skillnad i temperatur mellan de båda strömmarna (TNC 95) Överföringen kan ske direkt eller indirekt genom mellanmedium. Värmeåtervinnare kan vara statiska (rekuperativa värmeåtervinnare) eller roterande (regenerativa värmeåtervinnare). Värmeåtervinnare är i regel inbyggd i ett hölje med erforderliga kanalanslutningar.

Till toppen av sidan