VVS & Kyla 22
|
AMA RA
VÄRMEVÄXLARE
Generation 
VVS & Kyla 22

QFVÄRMEVÄXLARE

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Värmeväxlare avsedda att byggas in i ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kanalsystem:

    (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95) Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

  • värmeväxlare:

    apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan