VVS & Kyla 22
|
RA
Fläktar för stofthaltig luft
Generation 
VVS & Kyla 22

QEH.3Fläktar för stofthaltig luft

RA

Ange

  • fläkttyp, till exempel radial- eller axialfläkt
  • om...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drifttemperatur:

    under drift normalt rådande temperatur

  • fläkt:

    don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

Till toppen av sidan