VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Rökgasfläktar
Generation 
VVS & Kyla 22

QEH.2Rökgasfläktar

AMA

Rökgasfläktar ska vara försedda med anslutningsstosar som... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • fläkttyp, till exempel radial- eller axialfläkt
 • om...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drifttemperatur:

  under drift normalt rådande temperatur

 • eldstad:

  fast anordning för förbränning av fast, flytande eller gasformigt bränsle (TNC 95); jämför eldningsapparat

 • fläkt:

  don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

Till toppen av sidan