VVS & Kyla 22
|
RA
Impulsfläktar
Generation 
VVS & Kyla 22

QEC.1Impulsfläktar

RA

Ange

 • eventuella krav på reverserbarhet
 • om fläkt ska förses ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brandgas:

  gasblandning som utvecklas vid brand, bestående av gasformiga förbränningsprodukter och varm luft (TNC 95); jämför rökgas

 • impulsfläkt:

  friblåsande fläkt, vanligen axialfläkt, som med hög hastighet hos luftstrålen medejekterar omgivande luft och sätter luften i rörelse

 • injustering:

  inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95) Injustering ska inte kallas inreglering.

Till toppen av sidan